Tập ảnh : Ngày hội "Giọt máu nghĩa tình Thanh Xuân'' hè 2015